Ghi âm hội thảo trên web: Khám phá lại hiệu suất của ExxonMobil Polyethylene

Yêu cầu màng nhựa đã trở nên khắt khe và phức tạp hơn trong những năm gần đây. Tìm hiểu về nền tảng PE hiệu suất mới nhất của ExxonMobil, Exceed S, và cách nó sẽ giúp bạn đáp ứng các nhu cầu phim đầy thách thức một cách đơn giản và về dòng sản phẩm Enable™ performance mở rộng.

How would you rate the content on this page?

AVG